INDIVIDUALISTER I GRUPP

På Giv Akt arbetar femtiotalister, sextiotalister, sjuttiotalister, åttiotalister och nittiotalister sida vid sida. Strukturfascister och drömmare. Organisatörer och flanörer. Vegetarianer och köttälskare. Vår minsta gemensamma nämnare? Att vi gillar att jobba tillsammans och älskar det vi gör.

+46702549976

LISA APPELQVIST

REDAKTÖR, SKRIBENT

0705-18 10 80

JONNA BACKMAN

AD

0708-57 64 07

JAN BENGTSSON

WEBBUTVECKLARE

0702-77 21 00

MAGNUS CARLHELM

PROJEKTLEDARE, AD

0703-52 72 53

MIRIJAM GEYERHOFER

SKRIBENT, WEBBREDAKTÖR

0709-56 45 64

TOMAS GRIMHEDEN

PROJEKTLEDARE

070-4662766

LINNÉA GUDMUNDSON

COPY/STRATEG

0735-25 70 70

SOFIA HALLENCREUTZ

AD-ASSISTENT

0708-78 68 72

PETER HUDI

AD

0733-61 19 84

OLA KRONQVIST

VD, STRATEG

OLOF LARSSON

WEBBUTVECKLARE

0707-97 14 00

JOHANNA MÖLLBERG

PRODUKTIONSLEDARE

0406-30 64 06

HEGE KRISTIN NYMAN

COPYWRITER

0470-72 97 29

BO OLAUSSON

PARTNER, COPYWRITER