INDIVIDUALISTER I GRUPP

På Giv Akt arbetar femtiotalister, sextiotalister, sjuttiotalister, åttiotalister och nittiotalister sida vid sida. Strukturfascister och drömmare. Organisatörer och flanörer. Vegetarianer och köttälskare. Vår minsta gemensamma nämnare? Att vi gillar att jobba tillsammans och älskar det vi gör.

0702-54 99 76

LISA APPELQVIST

REDAKTÖR, SKRIBENT

0705-18 10 80

JONNA BACKMAN

AD

0708-57 64 07

JAN BENGTSSON

WEBBUTVECKLARE

0709-50 50 85

CARIN DAAL

STRATEG/PROJEKTLEDARE

073-433 31 10

LOVISA FREDRIKSSON

PROJEKTLEDARE

0709-56 45 64

TOMAS GRIMHEDEN

PROJEKTLEDARE

0708-78 68 72

PETER HUDI

AD

0733-61 19 84

OLA KRONQVIST

VD, STRATEG

0738-40 72 98

OLOF LARSSON

WEBBUTVECKLARE

0735-28 48 46

PER LINDGREN

AD

0707-97 14 00

JOHANNA MÖLLBERG

PRODUKTIONSLEDARE

0406-30 64 06

HEGE KRISTIN NYMAN

COPYWRITER

0470-72 97 29

BO OLAUSSON

PARTNER, COPYWRITER

073-433 31 10

REBECCA TENCIC

COPYWRITER