INDIVIDUALISTER I GRUPP

På Giv Akt arbetar femtiotalister, sextiotalister, sjuttiotalister, åttiotalister och nittiotalister sida vid sida. Strukturfascister och drömmare. Organisatörer och flanörer. Vegetarianer och köttälskare. Vår minsta gemensamma nämnare? Att vi gillar att jobba tillsammans och älskar det vi gör.

0705-18 10 80

JONNA BACKMAN

WEBB-AD

0708-57 64 07

JAN BENGTSSON

WEBBUTVECKLARE

0768-86 55 77

LUCAS BRUSQUINI

AD

0702-77 21 00

MAGNUS CARLHELM

PROJEKTLEDARE, AD

0703-52 72 53

MIRIJAM GEYERHOFER

SKRIBENT, WEBBREDAKTÖR

0709-56 45 64

TOMAS GRIMHEDEN

PROJEKTLEDARE WEBB

0735-25 70 70

SOFIA HALLENCREUTZ

AD-ASSISTENT

0702-56 46 87

MIKAEL HJELM

INTERAKTIONSDESIGNER

0708-78 68 72

PETER HUDI

AD

0707-33 50 10


KRISTIAN RANKLOO

STRATEG, PROJEKTLEDARE

0733-61 19 84

OLA KRONQVIST

BYRÅCHEF, STRATEG

0761-87 61 56

ÅSA LEMPERT

REDAKTÖR, SKRIBENT

0707-97 14 00

JOHANNA MÖLLBERG

PRODUKTIONSLEDARE

0406-30 64 06

HEGE KRISTIN NYMAN

COPY

0470-72 97 29

BO OLAUSSON

VD, SKRIBENT